جستجوی اصناف: گروه صنفی:  
گروه‌های صنفی
> گروه‌های صنفی > مراکز درمانی > بیمارستان ها


بیمارستان ها

بیمارستان ضیائی
آدرس پستی: میدان آزادی – بلوار معلم
تلفن ثابت: 7242114
گروه‌های صنفی: بیمارستان ها
					اطلاعات بیشتر