جستجوی اصناف: گروه صنفی:  
گروه‌های صنفی
> گروه‌های صنفی > مراکز درمانی > درمانگاهها


درمانگاهها

درمانگاه امام سجاد(ع)
آدرس پستی: ابتدای خیابان حائری
تلفن ثابت: 7223942
گروه‌های صنفی: درمانگاهها
					اطلاعات بیشتر


درمانگاه بوعلی
آدرس پستی: خیابان امام
تلفن ثابت: 7232233
گروه‌های صنفی: درمانگاهها
					اطلاعات بیشتر


درمانگاه مهر
آدرس پستی: خیابان هفده شهریور
تلفن ثابت: 7238910
گروه‌های صنفی: درمانگاهها
					اطلاعات بیشتر